PrivacybeleidNieuw privacybeleid
We hebben een aantal wijzigingen aangebracht in ons privacybeleid. Op 25 mei 2018 gaat er binnen de Europese Unie een nieuwe privacywetgeving gelden. We vertellen je graag op welke manier we je gegevens gebruiken en welke rechten je hierbij hebt!


Dartsshop Venray 
Dartsshop Venray, gevestigd aan Anemoon 2, 5803BW Venray, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens: 
https://www.dartsshop-venray.com/ 
Dartsshop Venray
Anemoon 2
5803 BW Venray
+31 478502661 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Dartsshop Venray verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Bedrijfsgegevens 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mail

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  verwijdergegevens@dartsshop-venray.com , dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Dartsshop Venray verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
- Dartsshop Venray verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Dartsshop Venray neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Dartsshop Venray) tussen zit. 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Dartsshop Venray bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens: 
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn is 7 jaar > Reden: Belastingwet 
Personalia > Bewaartermijn is 7 jaar > Reden: Belastingwet 
Adres > Bewaartermijn is 7 jaar > Reden: Belastingwet 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Dartsshop Venray verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dartsshop Venray blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dartsshop Venray gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Geen van deze cookies maakt inbreuk op uw privacy. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dartsshop Venray. Tenslotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar intrekking@dartsshop-venray.com
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Dartsshop Venray neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via NGB@dartsshop-venray.com
.